BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Wójta
Ilość odsłon: 65653

Zarządzenie Nr 1/2002
Z dnia: 10.12.2002r.
Dotyczy: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2002
Z dnia: 16.12.2002r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2002
Z dnia: 31.12.2002r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2003
Z dnia: 8.01.2003r.
Dotyczy: zmian do projektu uchwały budżetowej na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2003
Z dnia: 17.01.2003r.
Dotyczy: układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2003
Z dnia: 14.02.2003r.
Dotyczy: przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów wsi w tym sołtysów
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2003
Z dnia: 17.02.2003r.
Dotyczy: udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy oraz ich podpisywania
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2003
Z dnia: 10.03.2003r.
Dotyczy: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2003
Z dnia: 28.03.2003r.
Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2003
Z dnia: 28.03.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2003
Z dnia: 20.05.2003r.
Dotyczy: powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2003
Z dnia: 30.04.2003r.
Dotyczy: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
Data wejścia w życie: 1.06.2003r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2003
Z dnia: 26.05.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2003
Z dnia: 30.06.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2003
Z dnia: 1.07.2003r.
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2003
Z dnia: 22.07.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2003
Z dnia: 30.07.2003r.
Dotyczy: powierzenia stanowiska P.O Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: 1.09.2003r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2003
Z dnia: 7.08.2003r.
Dotyczy: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2003
Z dnia: 14.08.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2003
Z dnia: 2.09.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2003
Z dnia: 1.09.2003r.
Dotyczy: ustalenia stawek za wynajem autobusów gminnych
Data wejścia w życie: 1.09.2003r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2003
Z dnia: 8.09.2003r.
Dotyczy: powołania Gminnej Komisji ds. uporządkowania materiałów wyborczych zdeponowanych w Urzędzie Gminy z wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku i z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2003
Z dnia: 4.09.2003r.
Dotyczy: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 7.10.2003r. przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Pieryszew-Dobrów, Swoboda,Gołas
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2003
Z dnia: 30.09.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2003
Z dnia: 2.10.2003r.r.
Dotyczy: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 28.10.2003r. przetargu nieograniczonego pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Trębska-Helenów Trębski oraz w miejscowości Krzymów-Przychód, gmina Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2003
Z dnia: 30.10.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2003
Z dnia: 31.10.2003r.
Dotyczy: przyznawania, podziału środków finansowych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2003
Z dnia: 21.11.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2003
Z dnia: 15.12.2003r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2003
Z dnia: 30.12.2003r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2003 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2004
Z dnia: 9.01.2004r.
Dotyczy: zmian do projektu uchwały budżetowej na 2004 rok
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2004
Z dnia: 19.01.2004r.
Dotyczy: układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2004
Z dnia: 16.02.2004r.
Dotyczy: określenia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2004
Z dnia: 15.02.2004r.
Dotyczy: powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia w dniu 24 luty 2004r. – procedury przetargowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej Kunki-Smolenta”, gmina Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

zarządzenie Nr 5/2004
Z dnia: 23.02.2004r.
Dotyczy: powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia w dniu 05 marca 2004r. – procedury przetargowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym”, gmina Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2004
Z dnia: 25.02.2004r.
Dotyczy: powierzenia stanowiska P.O Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: 01.03.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2004
Z dnia: 25.02.2004r.
Dotyczy: podziału środków finansowych na wspieranie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Szczawin Kościelny
Data wejścia w życie: 01.01.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2004
Z dnia: 12.03.2004r.
Dotyczy: Zgłoszenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej na Dyrektora Samorządowego Przedszkola
Data wejścia w życie: 12.03.2004
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2004
Z dnia: 16.03.2004r.
Dotyczy: Powołania i trybu pracy komisji konkursowej, konkursu na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: 16.03.2004
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2004
Z dnia: 29.03.2004r.
Dotyczy: Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok
Data wejścia w życie: 29.03.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2004
Z dnia: 29.03.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: 29.03.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11A/2004
Z dnia: 30.04.2004r.
Dotyczy: Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
Data wejścia w życie: 01.06.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2004
Z dnia: 10.05.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: 10.05.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2004
Z dnia: 19.05.2004r.
Dotyczy: Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Data wejścia w życie: 19.05.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2004
Z dnia: 15.06.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: 15.06.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2004
Z dnia: 16.06.2004r.
Dotyczy: Powołania stałej komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę, o równowartości wyrażonej w złotych poniżej i powyżej 60000 euro na zakupy oraz zadania ujęte w planie inwestycyjnym gminy na rok 2004
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2004
Z dnia: 16.06.2004r.
Dotyczy: Powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia w dniu
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2004
Z dnia: 30.06.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Data wejścia w życie: 30.06.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2004
Z dnia: 19.07.2004r.
Dotyczy: Opłat za korzystanie z kserokopiarki i faksu Urzędu Gminy
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2004
Z dnia: 21.07.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2004
Z dnia: 03.08.2004r.
Dotyczy: Przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2004
Z dnia: 31.08.2004r.
Dotyczy: Powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kamieńcu.
Data wejścia w życie: 01.09.2004r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2004
Z dnia: 31.08.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2004
Z dnia: 17.09.2004r.
Dotyczy: Zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2004
Z dnia: 10.10.2004r.
Dotyczy: Przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie Urzędu Gminy
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2004
Z dnia: 29.10.2004r.
Dotyczy: Powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2004
Z dnia: 02.11.2004r.
Dotyczy: Powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia w dniu 08 listopada 2004 r. – czynności związanych z odbiorem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczawin Kościelny”, gm. Szczawin Kościelny, realizowanego w ramach programu SAPARD.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2004
Z dnia: 05.11.2004r.
Dotyczy: powołania komisji do przygotowania propozycji i zaopiniowania „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2004
Z dnia: 05.11.2004r.
Dotyczy: regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na czas wojny.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2004
Z dnia: 15.11.2004r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/2004
Z dnia: 19.11.2004r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/2004
Z dnia: 01.12.2004r.
Dotyczy: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, pełnej w Urzędzie Gminy, jednostkach organizacyjnych Urzędu Gminy i jednostkach podporządkowanych.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 33/2004
Z dnia: 31.12.2004r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2005
Z dnia: 06.01.2005r.
Dotyczy: powołania komisji do przygotowania propozycji i zaopiniowania „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2005
Z dnia: 11.01.2005r.
Dotyczy: układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2005
Z dnia: 14.01.2005r.
Dotyczy: powołania stałej komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego i zapytania o cenę, o równowartości wyrażonej w złotych poniżej i powyżej 60000 euro na zakupy oraz zadania ujęte w planie inwestycyjnym gminy na rok 2005.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2005
Z dnia: 31.03.2005r.
Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2005
Z dnia: 01.04.2005r.
Dotyczy: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Stypendiów Socjalnych dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, szkół i słuchaczy kolegiów.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2005
Z dnia: 23.05.2005r.
Dotyczy: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Data wejścia w życie: 01.07.2005r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2005
Z dnia: 03.06.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2005
Z dnia: 22.06.2005r.
Dotyczy: powołania komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę na terenie gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2005
Z dnia: 28.06.2005r.
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2005
Z dnia: 28.06.2005r.
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2005
Z dnia: 30.06.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2005
Z dnia: 22.07.2005r.
Dotyczy: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 01.09.2005r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2005
Z dnia: 18.08.2005r.
Dotyczy: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2005
Z dnia: 30.08.2005r.
Dotyczy: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2005
Z dnia: 31.08.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2005
Z dnia: 16.09.2005r.
Dotyczy: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2005
Z dnia: 28.09.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2005
Z dnia: 07.10.2005r.
Dotyczy: powołania komisji opiniującej listę nagród dla Dyrektorów Placówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawionej przez Wójta Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2005
Z dnia: 07.10.2005r.
Dotyczy: zmian budżetu gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2005
Z dnia: 21.10.2005r.
Dotyczy: zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2005
Z dnia: 04.11.2005r.
Dotyczy: powołania komisji do przygotowania propozycji i zaopiniowania „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2005
Z dnia: 15.11.2005r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2005
Z dnia: 21.11.2005r.
Dotyczy: zmian budżetu na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2005
Z dnia: 30.12.2005r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2005
Z dnia: 31.12.2005r.
Dotyczy: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej „Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym”
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2005
Z dnia: 31.12.2005r.
Dotyczy: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym”
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2005
Z dnia: 31.12.2005r.
Dotyczy: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2005
Z dnia: 31.12.2005r.
Dotyczy: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2005
Z dnia: 31.12.2005r.
Dotyczy: zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
Data wejścia w życie: 02.01.2006r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2005
Z dnia: 31.12.2005r.
Dotyczy: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2006
Z dnia: 11.01.2006r.
Dotyczy: układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2006
Z dnia: 07.02.2006r.
Dotyczy: powołania Gminnej Komisji ds. uporządkowania materiałów wyborczych zdeponowanych w Urzędzie Gminy z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku i z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 roku.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2006
Z dnia: 20.03.2006r.
Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2006
Z dnia: 21.03.2006r.
Dotyczy: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczny Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym”.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2006
Z dnia: 21.03.2006r.
Dotyczy: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej „Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym”.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2006
Z dnia: 30.03.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2006
Z dnia: 30.03.2006r.
Dotyczy: powołania stałej komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego i zapytania o cenę, o równowartości wyrażonej w złotych poniżej i powyżej 60000 euro na dostawy, usługi oraz zadania ujęte w planie inwestycyjnym gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2006
Z dnia: 12.04.2006r.
Dotyczy: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w oświacie gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2006
Z dnia: 31.05.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2006
Z dnia: 01.06.2006r.
Dotyczy: zmiany Zarządzenia w sprawie określenia wewnętrznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2006
Z dnia: 20.06.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2006
Z dnia: 05.07.2006r.
Dotyczy: ograniczenia pobierania wody pitnej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2006
Z dnia: 14.07.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2006
Z dnia: 31.07.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2006
Z dnia: 07.08.2006r.
Dotyczy: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2006
Z dnia: 18.08.2006r.
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2006
Z dnia: 18.08.2006r.
Dotyczy: powołania komisji egzaminacyjnej.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2006
Z dnia: 25.08.2006r.
Dotyczy: ustalenia stawek za wynajem autobusów gminnych.
Data wejścia w życie: 01.09.2006r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2006
Z dnia: 25.08.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2006
Z dnia: 07.09.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2006
Z dnia: 25.09.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21a/2006
Z dnia: 08.09.2006r.
Dotyczy: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu Obrony Cywilnej w magazynie Urzędu Gminy.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2006
Z dnia: 25.09.2006r.
Dotyczy: uśrednienia pensum dla nauczycieli.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2006
Z dnia: 29.09.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2006
Z dnia: 24.10.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2006
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2006
Z dnia: 07.11.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2006
Z dnia: 15.11.2006r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2006/autopoprawka
Z dnia: 15.11.2006r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 28/2006
Z dnia: 16.11.2006r.
Dotyczy: odwołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 29/2006
Z dnia: 16.11.2006r.
Dotyczy: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 30/2006
Z dnia: 30.11.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 31/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 32/2006
Z dnia: 29.12.2006r.
Dotyczy: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.
Data wejścia w życie: 01.01.2007r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2007
Z dnia: 15.01.2007r.
Dotyczy: układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 2/2007
Z dnia: 16.01.2007r.
Dotyczy: powołania stałej komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego i zapytania o cenę, o równowartości wyrażonej w złotych poniżej i powyżej 60000 euro na dostawy, usługi oraz zadania ujęte w planie inwestycyjnym gminy na rok 2007.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 3/2007
Z dnia: 01.02.2007r.
Dotyczy: ustalenia zasad używania do podróży służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 4/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: przeprowadzenia na terenie gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 5/2007
Z dnia: 26.02.2007r.
Dotyczy: podziału środków finansowych na wspieranie doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 6/2007
Z dnia: 20.03.2007r.
Dotyczy: sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 7/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 8/2007
Z dnia: 05.04.2007r.
Dotyczy: ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 9/2007
Z dnia: 12.04.2007r.
Dotyczy: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Stypendiów Socjalnych dla rozpatrywania wniosków pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, szkół i słuchaczy kolegiów.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 10/2007
Z dnia: 15.05.2007r.
Dotyczy: powołania Gminnej Komisji ds. uporządkowania materiałów wyborczych zdeponowanych w Urzędzie Gminy z wyborów do Rady Gminy Szczawin Kościelny, Wójta Gminy Szczawin Kościelny, Rady Powiatu Gostynin, Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku.
Data wejścia w życie: Z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 11/2007
Z dnia: 25.05.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2007
Z dnia: 29.06.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12/2007/1
Z dnia: 29.06.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: Z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 12A/2007
Z dnia: 22.06.2007r.
Dotyczy: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trębkach.
Data wejścia w życie: 01.09.2007r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 13/2007
Z dnia: 16.08.2007r.
Dotyczy: przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 14/2007
Z dnia: 17.08.2007r.
Dotyczy: ustalenia zasad użytkowania do podróży służbowych samochodów nie będących własnością pracodawcy.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 15/2007
Z dnia: 31.08.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 16/2007
Z dnia: 18.09.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 17/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 21 października 2007 roku.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 18/2007
Z dnia: 28.09.2007r.
Dotyczy: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 19/2007
Z dnia: 19.10.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 20/2007
Z dnia: 05.11.2007r.
Dotyczy: przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Szczawin Kościelny.
Data wejścia w życie: z dniem podpisania
    Więcej...

Zarządzenie Nr 21/2007
Z dnia: 14.11.2007r.
Dotyczy: określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
Data wejścia w życie: 01.01.2008r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 22/2007
Z dnia: 15.11.2007r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 23/2007
Z dnia: 20.11.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 24/2007
Z dnia: 07.12.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 25/2007
Z dnia: 20.12.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

Zarządzenie Nr 26/2007
Z dnia: 28.12.2007r.
Dotyczy: ustalenia stawek za wynajem autobusów gminnych.
Data wejścia w życie: 01.01.2008r.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 27/2007
Z dnia: 31.12.2007r.
Dotyczy: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
    Więcej...

© 2003 Internet-Info