BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 75958

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny, położonej we wsi Stefanów w gminie Szczawin Kościelny, oznaczonej numerem ewidencyjnym 147 o powierzchni: 0,82 ha.
    Więcej...

Dostawa żużla paleniskowego do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w roku 2007
    Więcej...

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1
    Więcej...

Dostawa węgla i miału węglowego na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 10 w roku 2007
    Więcej...

Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Mościska, Kiełpieniec
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Trębska
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trębki PGR
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mellerów
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołas
    Więcej...

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szczawin Kościelny
    Więcej...

Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II nr 1
    Więcej...

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej z PCV w ilości 81 sztuk
    Więcej...

Dostawa i transport żużla paleniskowego na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2006
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Helenów - Smolenta o długości 958,11 m
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrów o długości 1,195 km
    Więcej...

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym w 2006 roku
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzymów o długości 0,45 km
    Więcej...

Budowa chodnika z kostki betonowej w miejscowości Szczawin Kościelny o długości 200 m i szerokości 1,5 m
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swoboda o długości 0,550 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janki o długości 0,6 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Holendry o długości 1,07 km
    Więcej...

Budowa sieci wodociągowej z rur PCW Φ 90 o długości - 1376 mb wraz z przyłączami z rur PE Φ 40 o łącznej długości - 257 mb w miejscowości Osowia i Tuliska
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldów o długości 0,25 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz o długości 0,43 km
    Więcej...

Budowa nowych punktów świetlnych wzdłuż dróg na terenie gminy Szczawin Kościelny
    Więcej...

Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2005/2006.
    Więcej...

Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2005/2006
    Więcej...

Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2005/2006
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczawin Borowy Wieś o długości - 0,724 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup o długości - 0,565 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów II o długości 693 m
    Więcej...

Wykonanie i wymiana stolarki okiennej z PCV w ilości 30 sztuk
    Więcej...

Usługi związane z dostawą i transportem żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2005
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w m. Łuszczanów o dł. 0,75 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w m. Mellerów o dł. 0,6 km
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w m. Kaleń o dł. 0,3 km
    Więcej...

Dowożenie uczniów do Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym w roku szkolnym 2004/2005.
    Więcej...

Dostawa węgla kamiennego do Zespołu Placówek Oświatowo–Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2004 i w pierwszym kwartale 2005 roku.
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w Szczawinie Kościelnym, ul. Spółdzielcza, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie.
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka, gm. Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie.
    Więcej...

Wykonanie robót budowlano – montażowych na obiekcie: Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1
    Więcej...

Dostawa żużla paleniskowego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych na terenie gminy Szczawin Kościelny w roku 2004, z dostawą na miejsce przeznaczenia
    Więcej...

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Helenów Trębski
    Więcej...

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Krzymów - Przychód
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej we wsi GOŁAS
    Więcej...

Przebudowa drogi gminnej we wsi SWOBODA
    Więcej...

Szczawin, 18.09.2003r

BUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIERYSZEW - DOBRÓW
    Więcej...

Szczawin Kościelny, 14.08. 2003r.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2003 i w pierwszym kwartale 2004 roku.

    Więcej...

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym

ul. Jana Pawła II Nr 10

09-550 Szczawin Kościelny

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (BUD.+ SANIT.+ ELEKTR.)

ROZBUDOWY SZKOŁY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM – DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM


    Więcej...

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym ogłasza przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym z miejscowości leżących na terenie gminy Szczawin Kościelny i transport powrotny w roku szkolnym 2003/2004.    Więcej...

© 2003 Internet-Info