BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14747

Stanowisko ds. Księgowości Oświaty - Pełnomocnik ds. Oświaty
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.30
Lokalizacja Pokój Nr 1
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Helena Ostrowska

Stanowisko: Księgowa

  1. prowadzenie kart analitycznych dla wydatków poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

  2. prowadzenie dziennika materiałowego dla stołówki szkolnej.

  3. prowadzenie kartotek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkole.

  4. prowadzenie dziennika materiałowego opału dla szkól podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

  5. rozliczanie pracowników z pobranego podatku dochodowego do PIT-11 (koszty przychodów pracowników).

  6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

  7. sporządzanie przelewów do list płac pracowników.

  8. rozliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych do Powiatowego Urzędu Pracy.

  9. wykonywanie funkcji Pełnomocnika ds. Oświaty, a w tym realizacja zadań wynikających z ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wykonawczych do ustaw.

  10. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

© 2003 Internet-Info