BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 116049

Uchwała Nr 33/VII/2007
Z dnia: 30.03.2007r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

Załączniki:

uchwala33_7_2007.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 81KB
  Data dodania: Tuesday, 8 May 2007, godz. 12:54
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala33_7_2007_zal_1.pdf  -> pobierz
Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
  Rozmiar: 678KB
  Data dodania: Tuesday, 8 May 2007, godz. 12:57
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info