BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 76001

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Helenów Trębski


Szczawin Kościelny, dn. 06.10.2003r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, działając zgodnie z art.15 Ustawy o

zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994r. (Dz.U. Nr 76 poz. 344 z późniejszymi zmianami ) – ogłasza przetarg na roboty budowlane wg trybu :

- przetarg nieograniczony .

1. Przedmiotem przetargu jest Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, woj. mazowieckie.

- sieć wodociągowa fi 110 – 1091 mb

- przyłącza wodociągowe fi 40 – 220 mb

2. Zainteresowanych postępowaniem zapraszamy do odbioru warunków szczegółowych przetargu w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 6

3. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza do możliwości oferty wariantowej.

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 10 /sekretariat/ w zaklejonych

kopertach opatrzonych hasłem "Sieć wodociągowa – Helenów Trębski".

Termin składania ofert upływa dnia 28 października 2003 roku do godziny 9³º.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2003r. o godzinie 10ºº. w siedzibie

Zamawiającego, pokój Nr 10.

7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Teresa Rutkowska

tel. 235 13 72 wew. 33.
© 2003 Internet-Info