BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 115926

Uchwała Nr 137/XXIX/2005
Z dnia: 25.02.2005r.
Dotyczy: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia

Załączniki:

uchawla137_29_2005.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 78KB
  Data dodania: Wednesday, 13 April 2005, godz. 10:07
  Typ MIME: application/pdf
 
uchawla137_29_2005_zal_1.pdf  -> pobierz
Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
  Rozmiar: 672KB
  Data dodania: Wednesday, 13 April 2005, godz. 10:14
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info