BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14745

Stanowisko ds. Księgowości Podatkowej
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.35
Lokalizacja Pokój Nr 6
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Halina Ciastek

Stanowisko: Inspektor

 1. księgowanie wpłat zobowiązań pieniężnych od ludności.

 2. księgowanie wpłat podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i za wieczyste użytkowanie gruntów od osób prawnych.

 3. księgowanie wpłat czynszów za mieszkania komunalne, nauczycielskie i PFZ.

 4. prowadzenie windykacji w stosunku do zalegających podatników (dotyczy podatków i opłat zawartych w punktach 2 i 3).

 5. rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat zobowiązań pieniężnych, opłat za wodę i za zrzut ścieków.

 6. naliczanie prowizji sołtysom po każdej racie podatków i opłat.

 7. sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych "PIT" dla sołtysów.

 8. przyjmowanie podań od ludności i od osób prawnych, dotyczących odroczeń, umorzeń zobowiązań pieniężnych i innych podatków oraz o umorzenie odsetek od zaległości, prowadzenie rejestrów w tej sprawie, przygotowywanie podań o umorzenie celem rozpatrzenia przez Wójta Gminy.

 9. prowadzenie pełnej windykacji zobowiązań pieniężnych od ludności tj.:

  - terminowe wystawianie upomnień na zalegających podatników,

  - wystawianie tytułów wykonawczych,

  - aktualizacja tytułów wykonawczych - współpraca z poborcą skarbowym Urzędu Skarbowego.

 10. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.


Oznakowanie spraw z zakresu stanowiska - Fn
© 2003 Internet-Info