BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 115919

Uchwała Nr 130/XXVII/2004
Z dnia: 29.12.2004r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Załączniki:

uchwala130_27_2004.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 97KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:36
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal.pdf  -> pobierz
Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2005 rok.
  Rozmiar: 430KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:38
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_1.pdf  -> pobierz
Dochody budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2005 rok.
  Rozmiar: 181KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:40
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_1a.pdf  -> pobierz
Plan zadań zleconych administracji rządowej. Plan dochodów na 2005 rok.
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:41
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_1b.pdf  -> pobierz
Plan dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2005 rok.
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:44
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_1c.pdf  -> pobierz
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów.
  Rozmiar: 28KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:46
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_2.pdf  -> pobierz
Wydatki budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2005 rok.
  Rozmiar: 629KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:49
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_2a.pdf  -> pobierz
Plan zadań zleconych administracji rządowej Plan wydatków na 2005 rok.
  Rozmiar: 56KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:50
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_2b.pdf  -> pobierz
Plan własnych zadań bieżących gminy realizowanych z dotacji z budżetu państwa Plan wydatków na 2005 rok.
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:52
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_2c.pdf  -> pobierz
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Plan wydatków.
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:54
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_3.pdf  -> pobierz
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:55
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_4.pdf  -> pobierz
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
  Rozmiar: 101KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:56
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_5.pdf  -> pobierz
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczawin Kościelny za 2004 rok.
  Rozmiar: 168KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 14:59
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_5opis.pdf  -> pobierz
Część opisowa do załącznika Nr 5 "Informacja o stanie mienia komunalnego"
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 15:01
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_6.pdf  -> pobierz
Plan dochodów na 2005 rok.
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 15:01
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_7.pdf  -> pobierz
Przychody i rozchody budżetu gminy na 2005 rok.
  Rozmiar: 47KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 15:03
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala130_27_2004_zal_8.pdf  -> pobierz
Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2005 roku i lata następne.
  Rozmiar: 49KB
  Data dodania: Tuesday, 25 January 2005, godz. 15:04
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info