BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Wójta
Ilość odsłon: 65738

Zarządzenie Nr 22/2005
Z dnia: 15.11.2005r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Załączniki:

zarzadzenie22_2005.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 13:58
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_1.pdf  -> pobierz
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:00
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_2.pdf  -> pobierz
Wydatki budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok.
  Rozmiar: 628KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_3.pdf  -> pobierz
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_4.pdf  -> pobierz
Plan zadań zleconych administracji rządowej. Plan wydatków na 2006 rok.
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_5.pdf  -> pobierz
Plan własnych zadań bieżących gminy realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Plan wydatków na 2006 rok.
  Rozmiar: 32KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:06
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_6.pdf  -> pobierz
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok. Plan wydatków.
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_7.pdf  -> pobierz
Plan zadań zleconych administracji rządowej. Plan dochodów na 2006 rok.
  Rozmiar: 53KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:09
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_8.pdf  -> pobierz
Plan dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006 rok.
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_9.pdf  -> pobierz
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów.
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:12
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_10.pdf  -> pobierz
Dochody budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok.
  Rozmiar: 185KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:13
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_11.pdf  -> pobierz
Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok.
  Rozmiar: 459KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_12.pdf  -> pobierz
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczawin Kościelny za 2005 rok.
  Rozmiar: 167KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_13.pdf  -> pobierz
Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006 roku i lata następne.
  Rozmiar: 44KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:18
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_14.pdf  -> pobierz
Plan dochodów na 2006 rok.
  Rozmiar: 20KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:18
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_15.pdf  -> pobierz
Przychody i rozchody budżetu gminy na 2006 rok.
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2005_zal_16.pdf  -> pobierz
Część opisowa do załącznika Nr 5. "Informacja o stanie mienia komunalnego".
  Rozmiar: 37KB
  Data dodania: Monday, 12 December 2005, godz. 14:20
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info