BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14752

Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Spraw Organizacyjnych
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.21
Lokalizacja Pokój Nr 9
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Bożena Garstka

Stanowisko: Inspektor

 1. przygotowanie przy współudziale pracowników urzędu sprawozdań, informacji na potrzeby organów gminy.

 2. zapewnienie prawidłowych warunków bhp i p. poż.

 3. prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników urzędu.

 4. prowadzenie wszelkich spraw dokumentacji kadrowo – osobowych pracowników urzędu i jednostek podporządkowanych.

 5. maszynopisanie.

 6. prowadzenie korespondencji (obsługa kancelaryjna).

 7. wydawanie zaświadczeń - prowadzenie rejestrów zaświadczeń.

 8. prowadzenie gminnego rejestru zamówień.

 9. współpraca i nadzór nad bibliotekami publicznymi.

 10. upowszechnianie kultury, sportu i rekreacji.

 11. realizacja zadań z ustawy o ochronie dóbr kultury.

 12. współpraca z gminnym ośrodkiem zdrowia i gminnym ośrodkiem pomocy społecznej oraz apteką.

 13. ewidencjonowanie działalności gospodarczej.

 14. wydawanie zaświadczeń do bonów paliwowych rolnikom.

 15. wykonywanie kar ograniczenia wolności zasądzonych przez Sądy.

 16. sprawy łączności i telefonizacji, usprawnianie komunikacji autobusowej.

 17. sprawy dróg i mostów, przystanków PKS.

 18. wykonywanie innych czynności określonych w przepisach szczególnych spraw powierzonych przez organy gminy, wójta, sekretarza gminy, jak również przejęte zadania administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

 19. szczegółowy zakres zadań określa wójt w zakresie czynności.


Oznaczenie spraw na stanowisku - OR
© 2003 Internet-Info