BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Zarządzenia Wójta
Ilość odsłon: 65804

Zarządzenie Nr 22/2007
Z dnia: 15.11.2007r.
Dotyczy: projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Załączniki:

zarzadzenie22_2007.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:19
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_1.pdf  -> pobierz
Projekt uchwały Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawin Kościelny na rok 2008.
  Rozmiar: 82KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:20
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_2.pdf  -> pobierz
Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2008 rok.
  Rozmiar: 514KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_3.pdf  -> pobierz
Dochody budżetu gminy na 2008 rok.
  Rozmiar: 271KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:22
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_4.pdf  -> pobierz
Wydatki budżetu gminy na 2008 rok.
  Rozmiar: 868KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_5.pdf  -> pobierz
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.
  Rozmiar: 138KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_6.pdf  -> pobierz
Zadania inwestycyjne w 2008 roku.
  Rozmiar: 190KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_7.pdf  -> pobierz
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
  Rozmiar: 43KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_8.pdf  -> pobierz
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
  Rozmiar: 134KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_9.pdf  -> pobierz
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:26
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_10.pdf  -> pobierz
Dotacje podmiotowe* w 2008 r.
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:27
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_11.pdf  -> pobierz
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  Rozmiar: 33KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:28
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_12.pdf  -> pobierz
Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.
  Rozmiar: 89KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zarzadzenie22_2007_zal_13.pdf  -> pobierz
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczawin Kościelny za 2007 rok.
  Rozmiar: 175KB
  Data dodania: Thursday, 13 December 2007, godz. 14:30
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info