BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Referaty
Ilość odsłon: 14744

Stanowisko ds. Wymiaru Podatków i Opłat
ul. Jana Pawła II 10
09-550 Szczawin Kościelny
Telefon (0-24) 235-13-72 wew.35
Lokalizacja Pokój Nr 6
Fax (0-24) 235-13-66
Zakres obowiązków:Imię i Nazwisko: Małgorzata Szczepańska

Stanowisko: Inspektor

 1. przyjmowanie od osób prawnych deklaracji podatkowych dotyczących podatków:

  - rolnego,

  - od nieruchomości,

  - leśnego.

 2. analiza i kontrola rachunkowa deklaracji wymienionych w punkcie 1.

 3. ustalanie wymiaru podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego osobom fizycznym.

 4. opracowywanie, a następnie drukowanie w systemie komputerowym nakazów podatkowych i decyzji i podatników.

 5. przygotowanie i drukowanie konto kwitariuszy zobowiązań pieniężnych, doręczając sołtysom.

 6. prowadzenie dokumentacji do udzielenia i stosowania ulg ustawowych tj. inwestycyjnych - z tytułu nabycia gruntów, żołnierskich, dla osób fizycznych i prywatnych.

 7. wprowadzenie ulg w podatkach udzielonych przez Radę Gminy - prowadzenie dokumentacji do ich stosowania.

 8. korygowanie wymiaru podatków w ciągu roku - prowadzenie pełnej dokumentacji w tej sprawie.

 9. analiza danych do sprawozdań półrocznych i rocznych w zakresie stosowania ulg ustawowych - przygotowanie wniosków do Ministerstwa Finansów o refundację ulg.

 10. wyjaśnianie i współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Rolników, spraw dotyczących ubezpieczenia rolników.

 11. wydawanie zezwoleń do hipoteki na wykreślenie ciężarów realnych (obciążeń) figurujących na nieruchomościach.

 12. rozliczanie sołtysów z zainkasowanych zobowiązań pieniężnych.

 13. prowadzenie pełnej windykacji zobowiązań pieniężnych od ludności tj.:

  - terminowe wystawianie upomnień od zalegających podatników,

  - wystawianie tytułów wykonawczych,

  - aktualizacja tytułów wykonawczych - współpraca z poborcą skarbowym Urzędu Skarbowego.

 14. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat dla Rady Gminy.

 15. współpraca i pomoc w prowadzeniu podatku VAT.

 16. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.


Oznakowanie spraw z zakresu stanowiska - Fn
© 2003 Internet-Info