BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 76013

Szczawin Kościelny, 14.08. 2003r.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2003 i w pierwszym kwartale 2004 roku.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym działając zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10. 06. 1994r. / Dz. U. Nr 76 poz. 344 z późniejszymi zmianami / zaprasza do udziału o postępowaniu przetargowym wg trybu:

 przetarg nieograniczony.

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą węgla kamiennego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym na sezon grzewczy 2003 i w pierwszym kwartale 2004 roku.

Zainteresowanych postępowaniem zapraszamy do odbioru warunków szczegółowych przetargu w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 4.

Pracownikiem uprawnionym do kontraktów z ofertami jest Pani Teresa Rutkowska

tel. 235 13 72 wew. 17.

1. Termin i miejsce składania ofert

 siedziba zamawiającego, pokój nr 10 (Kancelaria), w zaklejonych kopertach opatrzonych hasłem "OPAŁ- SZKOŁA"

 termin składania ofert upływa dnia 03 września 2003r do godziny 10³º

2. Termin i miejsce otwarcia ofert:

 siedziba zamawiającego pokój nr 10

 termin otwarcia - 03. 09. 2003r. godzina 11ºº

3. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%)

 cena (koszt) – 100%
© 2003 Internet-Info