BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 115972

Uchwała Nr 183/XL/2005
Z dnia: 29.12.2005r.
Dotyczy: uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Załączniki:

uchwala183_40_2005.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:14
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal.pdf  -> pobierz
Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok
  Rozmiar: 473KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:17
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_1.pdf  -> pobierz
Dochody budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok.
  Rozmiar: 189KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:18
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_1a.pdf  -> pobierz
Plan zadań zleconych administracji rządowej. Plan dochodów na 2006 rok.
  Rozmiar: 58KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:19
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_1b.pdf  -> pobierz
Plan dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006 rok.
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:21
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_1c.pdf  -> pobierz
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan dochodów.
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:22
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_2.pdf  -> pobierz
Wydatki budżetu Gminy Szczawin Kościelny na 2006 rok.
  Rozmiar: 636KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:25
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_2a.pdf  -> pobierz
Plan zadań zleconych administracji rządowej. Plan wydatków na 2006 rok.
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:26
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_2b.pdf  -> pobierz
Plan własnych zadań bieżących gminy realizowanych z dotacji z budżetu państwa. Plan wydatków na 2006 rok.
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:28
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_2c.pdf  -> pobierz
Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2006 rok. Plan wydatków.
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:29
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_3.pdf  -> pobierz
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
  Rozmiar: 31KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:30
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_4.pdf  -> pobierz
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
  Rozmiar: 130KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:32
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_5.pdf  -> pobierz
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczawin Kościelny za 2005 rok.
  Rozmiar: 172KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:34
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_5a.pdf  -> pobierz
Część opisowa do załącznika Nr 5 "Informacja o stanie mienia komunalnego"
  Rozmiar: 40KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:35
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_6.pdf  -> pobierz
Plan dochodów na 2006 rok.
  Rozmiar: 23KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:35
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_7.pdf  -> pobierz
Przychody i rozchody budżetu gminy na 2006 rok.
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:36
  Typ MIME: application/pdf
 
uchwala183_40_2005_zal_8.pdf  -> pobierz
Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006 roku i lata następne.
  Rozmiar: 48KB
  Data dodania: Wednesday, 11 January 2006, godz. 11:37
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info